Saturday, 28 July 2012

ಗೀತಾ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ-1

ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಲೇಖಕ ಶೇಷಾದ್ರಿ ಧನಗೂರ್ ಜತೆ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಟೌನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಹೋರ್ತ

ಕಿರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ್ ಅರೆಹೂಳೆ ಜತೆ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ

ಕಿರು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತ ನಾಗರಾಜ್ ಅರೆಹೂಳೆ ಜತೆ ನವೀನ್ ಮರಳವಾಡಿ

ವಿ.ಮನೋಹರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಭಾವಚಿತ್ರ ವಿಕ್ಷೀಸುತ್ತಿರುವುದು

ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಕಲಾವಿದ ಮತ್ತು ಪುಟ ವಿನ್ಯಾಸಕ ಪ್ರಶಾಂತ್


No comments:

Post a Comment